PHARE-TVET

Obiectivul  general al programului a fost  reabilitarea si dotarea atelierelor si laboratoarelor scolii.

Domeniile  care au beneficiat de Programul PHARE TVET au fost urmatoarele:

–          Mecanic

–          Electric

Cu ajutorul programului  PHARE TVET la nivelul Grupului Scolar au fost dotate cu materiale de baza si cu materiale de specialitate urmatoarele :

–          Ateliere mecanice ( 3) + atelier mecanic auto

–          Atelier electric ( 1)

–          Laboratoare electrice ( 2)

–          Laborator mecatronica ( 1)