Management

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

prof. BELDIMAN IULIANA – Director;
prof. DIONYSATOS MADALINA – Director adjunct;
prof. ENACHE MIHAELA –Director adjunct.

prof. BRANZEA MIHAELA JULIETA
prof. BADEA RAMONA TAMARA
prof. TECSAN FLORINA
ONEATA BOGDANA – reprezentant al primarului
CURT MARIAN – reprezentant al C.L.
DOBRIN DUMITRU- reprezentant al C.L.
COJOCARU CONSTANTIN – reprezentant al C.L.
SOVAREL STEFANIA – agent economic
PARASCHIV MIRCEA – agent economic
HUDICI ANCA, CRISTEA STELIANA – Cons Repr al Parintilor
CALUGARU DAVID – Repr Consiliul elevilor
TUDOSE ELENA – lider de sindicat

[Acasa]